Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem twoich danych osobowych podanych w formularzu deklaracji wsparcia jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle Malince, ul. Cieńkowska 5, 43-460 Wisła;
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi deklaracji wsparcia projektu budowy Centrum Parafialnego w Wiśle Malince, na podstawie zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia RODO,
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie kancelaria Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Malince oraz pośrednio podmioty świadczące usługi w zakresie hostingu oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu 3 miesięcy od zakończenia zbiórki
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
  8. Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji określonego wyżej celu przetwarzania danych;
  9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Jeżeli chcesz zrealizować swoje prawa w zakresie swoich danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie malinka.org.pl